Acta de la Junta de Govern Local del 26 de setembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 19 de setembre de 2018

Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins del Programa complementari de suport integral al desenvolupament local

Aprovació d'atorgament d'ajuts socials en concepte de beques de menjador escolar dels mesos d'abril, maig i juny de 2018

Establiment de l'ordre de les empreses licitadores del contracte de servei de neteja i subministrament de material higiènic de l'Illa Esportiva i consideració de l'empresa que ha presentat millor oferta

Acord d'aprovació de l'expedient de tramitació ordinària per a la contractació de serveis d'esporga anual dels arbres de carrers i jardins, campanya 2018-2019

Adjudicació del contracte de les obres del pas per a vianants sota la BV-1501, PK8,8, en terrenys d'ADIF

Acord d'aprovació prèvia del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable per a la implantació del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

Acord d'aprovació de l'expedient ordinari per a la contractació del servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD)

Assabentat de l'auto número 190/2018 del Jutjat Administratiu 2 de Barcelona

Precs i preguntes

Darrera actualització: 03.10.2018 | 12:51