Acta de la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Ratificació de decret d'acceptació de subvenció per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de lectura pública de Catalunya

Ratificació de decret de designació del geòleg i l’enginyer geòleg per a obres d’emergència

Concessió de subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per desenvolupar diversos projectes

Aprovació de la modificació del projecte d’obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa

Aprovació de la modificació del conveni aprovat el 22.11.2018 entre l’AMB i l’Ajuntament de Castellbisbal

Ordre d'enderroc (I)

Ordre d'enderroc (II)

Aprovació definitiva del projecte d’obres de millora de la il·luminació dels passos de vianants de les rotondes ubicades a les carreteres B-150 (pk 3,8), B-151, BV-1501 i B-150 (km. 2.2).

Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió i manteniment del Parc de l’Ermita

Aprovació inicial del projecte d’obres de reforma interior dels vestidors de la zona d’aigües de la piscina coberta municipal

Concessió de llicència urbanística

Aprovació d’expedient ordinari per a la contractació del subministrament i serveis associats d’equips d’impressió corporatius

Aprovació d’inici simultani de l’exposició pública del projecte d’obres i de l'expedient ordinari de contractació les obres de reforma dels vestidors de la zona d’aigües de la piscina coberta

Aprovació del conveni subvencional amb l’Associació Gent Solidària de Castellbisbal

Aprovació d'expedient ordinari per a la contractació de l’assistència tècnica per a la coordinació redacció i publicació d’un llibre sobre la història de Castellbisbal

Aprovació de la classificació de les ofertes i de la consideració de la millor oferta en relació a la contractació del subministrament i instal·lació d’un sistema de sonorització per l’auditori d'Els Costals

Adjudicació de la contractació del servei de confecció d'un estudi d'execució i gestió d'un equipament integral per a la gent gran

Concessió dels ajuts/subvencions destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria

 

Darrera actualització: 04.01.2019 | 09:44