Acta de la Junta de Govern Local del 27 de juny de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació del contracte de tractament de residus a signar entre els ajuntaments metropolitans i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Ratificació del Decret que aprova concórrer a la convocatòria, per a l’any 2018, d’ajuts per a la instal·lació solar FV de plaques fotovoltaiques, de l’AMB

Aprovació de la liquidació corresponent al servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona-Castellbisbal 2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellbisbal i l’empresa Autos Castellbisbal, SA per la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Castellbisbal pel 2018

Aprovació de la primera pròrroga i darrera del contracte de serveis de coworking

Adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a les edificacions i instal·lacions municipals amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Aprovació de la pròrroga de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances amb destinació als ens locals de Catalunya

Aprovació de l’expedient de tramitació ordinària per a la contractació de les obres d’estabilització del talús del carrer Comerç

Aprovació de l’expedient de tramitació ordinària per a la contractació de obres de condicionament d’un pas per a vianants sota la carretera BV-1501

Darrera actualització: 09.07.2018 | 14:46