Acta de la Junta de Govern Local del 29 de novembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte de les obres de reparació del sistema de climatització de les plantes primera i segona de l’edifici de l’Ajuntament

Acord per aprovar  l’expedient ordinari per a la contractació del subministrament d’un vehicle elèctric entre els serveis tècnics municipals i la ciutadania

Acord per aprovar l’ordre de restaurar pati de parcel·la i retirada d'edificacions auxiliars

Acord per aprovar resoldre el procediment de restauració d'obres de canvi d’ús en planta primera per a quatre nous habitatges i ascensor

Acord per aprovar l’ordre de restauració al seu estat original de moviment de terres en terrenys classificats de Sòl no Urbanitzable i qualificat de Parc Territorial, clau P.2.2

Acord per aprovar l’ordre de restauració al seu estat original de tanca de la parcel·la

Assabentat de la interlocutòria de 6 de novembre de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, secció 3a., que denega una mesura cautelar.

 

 

Darrera actualització: 13.12.2019 | 10:52