Acta de la Junta de Govern Local del 31 d'octubre de 2018

ORDRE DEL DIA

Ratificació de decret

Aprovació del conveni subvencional amb l’AMPA de l’Escola Benviure

Aprovació del conveni subvencional amb l'Agrupació de Dones Actives

Aprovació del conveni subvencional amb Creu Roja Baix Llobregat Centre

Aprovació de l’atorgament de les subvencions destinades a projectes de Cooperació i Desenvolupament

Aprovació del text del conveni de realització de pràctiques acadèmiques externes al Servei d’Arxiu

Aprovació de la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària

Aprovació de l’annex 5 al conveni marc de col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb el Servei Català de Trànsit

Aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei de retirada de vehicles de la via pública

Aprovació de la segona i última pròrroga del contracte de serveis de jardineria de l'Illa Esportiva

Aprovació de la segona i última pròrroga del contracte de serveis esportius i d’atenció al públic de l'Illa Esportiva

Adjudicació del contracte del servei de producció artística de la Cavalcada de Reis 2019

Correcció de l’error material comès a l’acord de Junta de Govern de 23 de maig de 2018

Aprovació de l’autorització per prestar el servei de transport públic regular d’ús especial consistent en el transport des de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencials (I)

Aprovació de l’autorització per prestar el servei de transport públic regular d’ús especial consistent en el transport des de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencials (II)

Aprovació de l’autorització per prestar serveis porta a porta

Aprovació d’autorització de la realització d’un tractament fitosanitari

Aprovació de la consideració de les millors ofertes presentades per a la licitació de dos contractes relatius al servei de gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics

 

 

 

Darrera actualització: 09.11.2018 | 16:43