Acta de la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la modificació de  l’acord de Junta de Govern de data 11/10/2019 sobre el pagament de la prestació social de subvencions pel lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Castellbisbal a l’entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Acord per aprovar l’atorgament de les subvencions destinades a projectes de Cooperació i Desenvolupament en règim de concurrència competitiva per a entitats privades sense ànim de lucre, any 2019

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca

Acord per aprovar la incoació de l’expedient  ordinari per a la contractació del servei de cantina de les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa Esportiva

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte dels serveis de manteniment general del complex esportiu municipal Illa Esportiva

Acord per aprovar estimar el recurs de reposició interposat contra la resolució municipal que ordenava enderroc d'obres de reforma interior d’habitatge

Acord per aprovar la desestimació del recurs de reposició interposar contra la resolució que ordenava l’enderroc d'edificació auxiliar situada en pati d’habitatge

Acord per aprovar el text del conveni de col·laboració amb el Consell  Comarcal del Vallès Occidental per al finançament anual del Pla Local de Joventut

 

Darrera actualització: 13.12.2019 | 16:41