Acta de la Junta de Govern Local del 7 de febrer de 2018

ORDRE DEL DIA:

  • Renúncia de la subvenció atorgada per als cursos de preparació per a l’accés a cicles de grau mitjà
  • Acceptació de la subvenció atorgada per al finançament del SAD durant l’any 2017
  • Aprovació de la subvenció atorgada per al finançament dels professionals de Serveis Socials Bàsics durant l’any 2017
  • Aprovació del contracte privat i plecs de clàusules del lloguer de les instal·lacions del Casal Cultural i Recreatiu
  • Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de recalçat dels fonaments del celler  de la Masia de Can Pedrerol de Dalt
  • Liquidació definitiva del contracte dels serveis relacionats amb l’electricitat en actes i esdeveniments festius i culturals
  • Liquidació definitiva del contracte de subministrament d’una plataforma tallafocs amb control d’intrusions IPS, antivirus i control d’accés web
  • Aprovació del conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant el transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca
  • Concurrència a la convocatòria del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
  • Primera pròrroga del contracte de serveis de jardineria de l'Illa esportiva

 

 

Darrera actualització: 14.02.2018 | 15:48