Acta de la Junta de Govern Local del 7 de març de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la sol·licitud de participació a la convocatòria 2018 del programa de restauració de documents de la Diputació de Barcelona

Concurrència a la convocatòria de subvencions del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

Aprovació del conveni subvencional amb l'Escola Benviure

Convocatòria per atorgar les beques als millors treballs de recerca 2018

Aprovació de la segona justificació per la prestació social concedida per al pagament del lloguer d’habitatge (I)

Aprovació de la segona justificació per la prestació social concedida per al pagament del lloguer d’habitatge (II)

Aprovació dels preus públics per a les entrades als actes de les Jornades per la Igualtat 2018

Aprovació de la pròrroga del contracte del servei del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD)

Concessió de la llicència municipal ambiental

Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a l’adjudicació de les llicències per a l’ús temporal de 60 parcel·les d’horts urbans municipals de Castellbisbal

Donar compte de la interlocutòria de 21 de febrer de 2018 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

 

Darrera actualització: 14.03.2018 | 15:34