Acta de la Junta de Govern Local extraordinària i urgent del 31 de desembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la concertació de l’arrendament de les sales parroquials, teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al recurs “Finançament de l’àmbit de benestar social”

Acord per aprovar l’atorgament dels ajuts destinats a l’adquisició de llibres i material de text i de material escolar als centres escolars públics de Castellbisbal corresponent al curs 2019-2020

Acord per aprovar l’expedient ordinari, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars, per a la contractació del servei de  transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres especials de treball i altres.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis de podologia municipal

Acord per l’assabentat de la liquidació practicada en concepte de retorn del cànon de residus de l’exercici 2018

Acord per aprovar la consideració de modificació no substancial de llicència municipal ambiental

Acord per aprovar les modificacions i actualitzacions del Pla d’Emergències Municipal

 

Darrera actualització: 17.01.2020 | 12:55