Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castellbisbal (2016 - 2021) vol ser un pla estratègic que aporti eines suficients per tal d’ordenar les xarxes dels diferents modes de transport i promocioni la mobilitat sostenible i segura. També espera poder aconseguir un planejament molt més coherent en el desenvolupament del municipi, així com molt més efectiu pel que fa a la seva execució.

La proposta d’aquest pla s’encara, primer de tot, en l’anàlisi i diagnosi de la situació actual de la mobilitat a Castellbisbal. Seguidament, a partir d’aquesta diagnosi, es generen uns objectius dels quals en deriven unes propostes de mesura i d’actuació. Aquestes propostes estan encaminades a assolir una mobilitat més segura, més sostenible i més humana.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castellbisbal (2016-2021) ha estat aprovat per per Ple en sessió de data 26.06.2016

Darrera actualització: 14.04.2022 | 13:09