Acta del Ple ordinari del 24 d'abril de 2017

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 27 de març de 2017
 • Presa de raó del canvi de denominació del grup municipal de CiU
 • Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 2
 • Acord d’aprovació de la modificació de la comissió tècnica de treball del Pla d’actuació E-Ajuntament 3.0
 • Acord d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de les beques al millor expedient de Batxillerat
 • Acord d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de les beques Joves per canviar el món
 • Acord d’aprovació inicial de la modificació de l’article 15 de l’Ordenança municipal del paisatge urbà i reguladora de les obligacions dels propietaris d’edificis i terrenys
 • Acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança de transparència i administració electrònica de l’Ajuntament de Castellbisbal
 • Moció del grup municipal socialista sobre millora del finançament de les escoles bressol
 • Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets
 • Precs, preguntes i mocions d’urgència
Darrera actualització: 24.10.2017 | 11:24