Convocatòria del Ple ordinari del 27 de gener de 2020

Dijous, 23 de gener de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del doa 2 de desembre de 2019

Acord per aprovar la revisió anual del padró municipal d'habitants referit a l'1 de gener de 2019

Acord per considerar d'especial interès o utilitat municipal les obres d'enderroc i posterior construcció del mur de contenció de terres situat entre les finques de l'avinguda Pau Casals número 35 i el carrer Francesc Macià número 62 d'aquest municiì, promogudes per les comunitats de propietaris respectives, als efectes d'aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques

Acord per aprovar la modificació de les bases reguladores per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d'urgència social en règim de concurrència competitiva per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal de proposta de reprovació i dimissió de l'actual Síndic de Greuges en funcions, Sr. Rafael Ribó

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal de suport als òrgans constitucionals i per instar a l'actual govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes

Moció presentada pel grup municipal socialista - Candidatura de Progrés, a la que s'hi ha adherit el grup municipal Alternativa per Castellbisbal, de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona

Moció presentada pel grup municipal socialista - Candidatura de Progrés, a la que s'hi ha adherit el grup municipal Alternativa per Castellbisbal,de suport al col·lectiu de treballadors i treballadores de la planta de Continental Automotive Spain, SA.

Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa per Castellbisbal i Junts per Catalunya Castellbisbal, en relació amb la resolució de la Junta Electoral Central d'inhabilitar al president de la Generalitat Quim Torra i a Oriol Junqueras

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

 

Darrera actualització: 23.01.2020 | 08:52