Convocatòria del Ple ordinari del 29 de maig de 2020 (telemàtic)

Dimecres, 27 de maig de 2020 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions, ordinària del dia 24 de febrer i extraordinària del dia 11 de maig de 2020.

Informació d’actuacions de l’Ajuntament respecte l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 4 del vigent pressupost 2020.

Acord per aprovar l’ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per l’ocupació de domini públic.

Acord per aprovar l’autorització a una treballadora municipal la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada.

Acord per aprovar les modificacions de l’inventari general de béns municipal.

Acord per aprovar la consideració de les obres d’estabilització dels talussos d’unes parcel·les del carrer Mestral i carrer Llevant, d’especial interès o utilitzat municipal als efectes d’aplicar bonificacions.

Acord per aprovar la reclamació per responsabilitat patrimonial per danys a un quadre de l’enllumenat públic del carrer Mestre Morera.

Acord per aprovar la reclamació per responsabilitat patrimonial per danys a un fanal de l’enllumenat públic a l’avinguda Can Campanyà.

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Castellbisbal contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern de l’Estat.

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Castellbisbal per l’increment de salaris anuals al personal contractat per empreses per l’externalització de serveis a Castellbisbal.

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM Castellbisbal per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Moció de l’Ajuntament de Castellbisbal de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

Acord per aprovar la modificació dels representants del grup municipal d’ERC-AM Castellbisbal a les comissions i altres òrgans municipals-

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.

Precs, preguntes i mocions d’urgència.

Darrera actualització: 27.05.2020 | 14:51