Convocatòria del Ple ordinari del 30 d'abril de 2018

Dilluns, 30 d'abril de 2018 a les 00:00

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 26 de març de 2018

2. Acord d’aprovació de la modificació pressupostària número 2

3. Acord d’aprovació del “Compromís municipal per iniciar el Pla Local de Salut de Castellbisbal”

4. Acord d’aprovació de la reclamació de responsabilitat per danys a un fanal de l’enllumenat públic a la rotonda del cementiri

5. Acord d’aprovació de la incoació d’expedient administratiu per determinar la responsabilitat per danys a un pal de l’enllumenat públic al carrer Pirineu

6. Moció del grup d’AC per denunciar l’incompliment del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos

7. Moció del grup d’AC de suport al dret de morir dignament

8. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària

9. Moció del grup del PSC de re-municipalització dels aparcaments de zona blava

10. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

11. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 30.04.2018 | 08:53