Preus públics per a activitats municipals d'àmbit divers

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:20

Ordenança fiscal número 22
Reguladora del preu públic per activitats de caràcter cultural, musical, social, juvenil, esportiu, socio-sanitàries, mediambientals, publicitat, escola bressol, centre de dia i altres activitats municipals

Ordenança aprovada durant el ple del 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

  • Preus púbics vigents del curs de manipulador d’aliments aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017
  • Preus púbics vigents de l’Escola Bressol Municipal aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017
  • Preus púbics vigents del Casal Infantil El Mirador aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017
  • Preus púbics vigents del centre de dia El Serral aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017
  • Preus púbics vigents dels Tallers de l’Espai de La Plaça aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017
  • Preus púbics vigents dels actes de Benestar Social a Els Costals aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 13 de desembre de 2017
  • Preus púbics vigents del curs de preparació a les proves d’accés CFGS i CFGM i GES aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 5 de desembre de 2018
  • Preus púbics vigents de les activitats i venda d’article de l’Àrea de Cultura aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 30 d'octubre de 2020
  • Preus púbics vigents de les activitats juvenils aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 30 d'octubre de 2020

 

Darrera actualització: 23.08.2021 | 12:46