Preus públics per a activitats municipals d'àmbit divers

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:20

Ordenança fiscal número 22
Reguladora del preu públic per activitats de caràcter cultural, musical, social, juvenil, esportiu, socio-sanitàries, mediambientals, publicitat, escola bressol, centre de dia i altres activitats municipals

Darrera actualització: 29.01.2020 | 11:13