Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:55

Ordenança fiscal número 3
Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança aprovada durant el ple del 26 d’octubre de 2020.

En vigor des de l'1 de gener de 2021.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 10:10