Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:50

Ordenança fiscal número 4
Reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Darrera actualització: 23.01.2020 | 14:46