Preu públic per l'ús de la Deixalleria

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 09:25

Ordenança fiscal número 33
Reguladora del preu públic per la utilització de la Deixalleria municipal

Ordenança aprovada durant el ple del 30 d’octubre de 2012 i en vigor des de l'1 de gener de 2013

Preus púbics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 30 d'octubre de 2020

Darrera actualització: 23.08.2021 | 12:48