Preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:55

Ordenança fiscal número 15
Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Darrera actualització: 24.01.2020 | 09:22