Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:42

Ordenança fiscal número 18
Reguladora de la taxa sobre tinença d'animals

Ordenança aprovada durant el ple del 26 d’octubre de 2020

En vigor des de l'1 de gener de 2021

Darrera actualització: 15.01.2021 | 12:00