Ordenança reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat

Dilluns, 13 de febrer de 2017 a les 18:43


Ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al municipi de Castellbisbal

Aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de data 30.01.2017

Publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13.02.2017

Darrera actualització: 13.02.2017 | 18:44