Clàusules administratives de contractació (Llei 30/2007)

Dimecres, 12 de març de 2014 a les 16:45

Plecs de clàusules administratives generals de contractació adequats a la Llei 30/2007 de contractes del sector públic aplicables als contractes següents:

Annex I.- Contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
Annex II.- Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública

Darrera actualització: 28.05.2014 | 17:52