Coral La Unió

Divendres, 8 de març de 2019 a les 15:00

Anys: 2015-2018

Aquesta entitat finalitza la seva activitat després del concert de Nadal del 25 de desembre de 2018

2018
Entitat que rep la subvenció
: Coral La Unió
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 3.800 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 25 d'abril de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local 15 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Coral La Unió
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 4.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció:
Coral La Unió
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.800 euros
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Coral La Unió
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 3.800 euros

Darrera actualització: 17.02.2020 | 16:29