Can Campanyà Residencial

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 08:35

Anys: 2015-2020

2020
Entitat: Associació de propietaris Can Campanyà Residencial
Objecte: activitat anual de l'entitat 
Import de la subvenció: 7.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 26 de juny de 2020
Modificació de les condicions de la subvenció atenent les particularitats derivades de la pandèmia. Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2020

2019
Entitat: Associació de propietaris Can Campanyà Residencial
Objecte: activitat anual de l'entitat 
Import de la subvenció: 7.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 8 de maig de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2020

2018
Entitat: Associació de propietaris Can Campanyà Residencial
Objecte: activitat anual de l'entitat 
Import de la subvenció: 7.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 13 de juny de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de març de 2019

2017 
Entitat: Associació de propietaris Can Campanyà Residencial
Objecte: activitat anual de l'entitat 
Import de la subvenció: 7.000 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 19 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Associació de propietaris Can Campanyà Residencial
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 6.500 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del dia 06.04.2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: associació de propietaris Can Campanyà Residencial
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 6.500 euros

Darrera actualització: 11.12.2020 | 12:54