Club Tennis Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 17:10

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

2019
Entitat que rep la subvenció:
Club Tennis Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.268 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció:
Club Tennis Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.268 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 18 d'abril de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció:
Club Tennis Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.268 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 31 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Club Tennis Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.286 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de juny de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Club Tennis Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 3.268 euros

Darrera actualització: 18.09.2020 | 10:07