Societat de Caçadors de Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 15:30

Anys: 2015-2019

2019
Entitat que rep la subvenció: 
Societat de Caçadors de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 663 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció: 
Societat de Caçadors de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 663 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 29 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció: 
Societat de Caçadors de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import: 663 euros

Aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 16 de maig de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Societat de Caçadors de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 663 euros

Subvenció concedida en la Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2016

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Societat de Caçadors de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 0 euros

Darrera actualització: 18.09.2020 | 10:49