Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:05

Anys: 2015-2019

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovat en l'acta de la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019
Justificació aprovada en la Junta de Govern Local del 6 de març de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.000 euros. Després de la justificació econòmica, la subvenció queda en 3.386,39 €
Aprovat en l'acta de la Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 12 de juliol de 2019
Reintegrament de 613,61 € en concepte d'imports no justificats. Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.000 euros
Aprovat en l'acta de la Junta de Govern Local del 12 d'abril de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local de l'11 de juliol de 2018
Rectificació de la justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2018
 

2016
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 5.000 euros
Acta de la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 5.000 euros

Darrera actualització: 22.09.2020 | 09:25