Associació d'Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal

Divendres, 8 de març de 2019 a les 09:50

2019

Entitat que rep la subvenció: Associació d’Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: aportació a les activitats de caràcter social i solidari que l’entitat duu a terme a la població de Castellbisbal
Import de la subvenció: 4.500 euros.

Aprovat en la Junta de Govern Local del 8 de novembre de 2019

2018

Entitat que rep la subvenció: Associació d’Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: aportació a les activitats de caràcter social i solidari que l’entitat duu a terme a la població de Castellbisbal
Import de la subvenció: 4.500 euros.
Després de l'aprovació de la subvenció, l'entitat ha de retornar a l'Ajuntament 2.194,44 euros que no han estat justificats, de manera que l'import real de la subvenció rebuda és de 2.305,56 euros

Aprovat en la Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2019

2017

Entitat que rep la subvenció: Associació d’Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: aportació a les activitats de caràcter social i solidari que l’entitat duu a terme a la població de Castellbisbal
Import de la subvenció: 4.500 euros.

Aprovat en la Junta de Govern Local del 20 de setembre de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2018

2016

Entitat que rep la subvenció: Associació d'Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 4.500 euros

Aprovades en les Juntes de Govern Local de l'11 de maig de 2016 (3.000 €) i del 22 de juny de 2016 (1.500 €)
Justificació econòmica de la subvenció concedida el 22 de juny de 2016, aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de maig de 2017

2015

Entitat que rep la subvenció: Associació Gent Solidària de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.500 euros

Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2016

Darrera actualització: 06.02.2020 | 17:31