Associació de Comerciants de Castellbisbal

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:45

Anys: 2015-2021

2021
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 29.996,61 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 16 d'abril de 2021

2020
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 29.996,61 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 19 de setembre de 2020
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 12 de març de 2021

2019
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 30.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 4 d'abril de 2019

2018
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 30.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 28 de febrer de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 4 d'abril de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 30.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de febrer de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció:
Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2016: 5.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 06.04.2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de febrer de 2016 

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Comerciants de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 5.000 euros

Darrera actualització: 04.05.2021 | 12:01