Elenc Teatral de Castellbisbal

Dilluns, 11 de març de 2019 a les 16:32

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Elenc Teatral de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el
Import de la subvenció: 2.000 euros
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 25 de setembre de 2020
Modificació de les condicions de la subvenció atenent les particularitats derivades de la pandèmia. Junta de Govern Local del 4 de desembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Elenc Teatral de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el
Import de la subvenció: 2.000 euros
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de juliol de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Elenc Teatral de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el 2018
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de juny de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 15 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Elenc Teatral de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el 2017
Import de la subvenció: 2.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 31 de maig de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Elenc Teatral de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: programació d'activitats culturals durant el 2016
Import de la subvenció: 1.800 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 20 d'abril de 2016

2015
Entitat que rep la subvenció: Elenc Teatral de Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 1.800 euros

Darrera actualització: 11.12.2020 | 12:59