Club Patí Castellbisbal

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 17:25

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció
: Club Patí Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 14.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de novembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció
: Club Patí Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 14.034 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juny de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció
: Club Patí Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 14.034 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 18 d'abril de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 27 de març de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció
: Club Patí Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 14.034 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 22.03.2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 14 de febrer de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Club Patí Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció per al 2016: 14.034 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 06.04.2016
Aprovació de la justificació econòmica en la Junta de Govern Local del 8 de març de 2017

Any: 2015
Entitat que rep la subvenció
: Club Patí Castellbisbal
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 14.034 euros

Darrera actualització: 30.11.2020 | 13:51