Denúncia per la tinença incorrecta d'animals domèstics

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 10:30

Aquest tràmit permet presentar a l'Ajuntament una denúncia relacionada amb els animals domèstics que provoquen molèsties o els propietaris d'animals que no es fan càrrec d'aquests adequadament. Es pot afegir documentació justificativa (fotografies…).

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Ordenança municipal de tinença d'animals; Llei 39/2015

Servei responsable:

Medi Ambient

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ajuntament de Castellbisbal. Av. Pau Casals, 9. Castellbisbal

  • Telefònicament

    Tel: 93 772 11 88 (24 hores/365 dies)

Darrera actualització: 01.12.2021 | 09:21