Canvi de titularitat d'una activitat classificada

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:27

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament la transmissió de les llicències ambientals i dels efectes de les comunicacions ambientals. A la comunicació s'ha d'adjuntar un document que acrediti la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o de la comunicació.

Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d'una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la llicència ambiental o la comunicació.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. La comunicació, però, ha d'efectuar-se en el termini màxim d'un mes a partir de la transmissió.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

Gratuït

Quan es dona resposta?

El termini de resolució és d'un mes, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut el termini d'un mes a comptar de la data de comunicació sense que l'Ajuntament hagi notificat la no procedència de la transmissió, aquesta es considerarà plenament eficaç.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir els requisits següents:

 1. No es poden transmetre les llicències, ni els efectes de les comunicacions prèvies, quan siguin objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.
 2. No es poden transmetre les llicències, ni els efectes de les comunicacions prèvies, quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud del canvi de titularitat d'una activitat classificada

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Dades identificatives de les persones interessades (física-DNI/NIE)

  Del titular actual i la persona a qui es transmet

 • En cas d’actuar com a representant legal, justificació de disposar de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions
 • Document en què es materialitza la transmissió

  Públic o privat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:27