Ajuts als propietaris de locals en règim de lloguer per a ús comercial o de restauració afectats per la Covid-19

Dimarts, 23 de juny de 2020 a les 00:00

Aquests ajuts econòmics estan adreçats als arrendadors de locals per ús comercial o de restauració amb seu social i fiscal a Castellbisbal i que com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma derivada del Covid-19 han hagut d’aturar la seva activitat econòmica o han patit una disminució d’un mínim del 70% dels seus ingressos respecte l’any anterior.

L’ajut que es concedirà és:

 • Import equivalent al 50% de la quota de l’IBI de 2019 corresponent al local llogat per us comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.
 • Import equivalent al 50% de la quota del Tribut Metropolità 2019 corresponent al local llogat per us comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.

En el cas que una mateixa persona sigui propietària de més d’un local llogat per us comercial o de restauració podrà sol·licitar l’ajut per cadascú d’ells.

L’Ajuntament de Castellbisbal promou aquest ajut amb la finalitat de pal·liar l’afectació negativa que ha tingut sobre el teixit productiu la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març de 2020, adoptant diverses mesures per tal de mitigar les seves conseqüències, entre d’altres el tancament de la majoria d’establiments comercials.

Servei responsable de la tramitació:

Promoció Econòmica

Quan es pot demanar?

Fins al 31 de desembre de 2020

Qui pot sol·licitar els ajuts?

La persona física o jurídica, que sigui propietària del local llogat per ús comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.

Queden excloses les  entitats bancàries i les entitats asseguradores.

Requisits per accedir-hi

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Ser propietària del local llogat per us comercial o de restauració en el municipi de Castellbisbal.
 • Que l’activitat econòmica que desenvolupi el llogater ha d’estar en actiu i mantenir-la, com a mínim, mentre duri el benefici.
 • Que l’activitat econòmica portada a terme en el local de la seva propietat s’hagi vist obligada al tancament o  hagi tingut una caiguda d’ingressos econòmics mínim del 70%  com a conseqüència de la declaració d’alarma decretada en el Reial decret 463/2020 del 14 de març.

Queden excloses les  entitats bancaries i les  entitats asseguradores

Per a més informació consultar la Guia de tramitació dels ajuts i les bases de la convocatòria.

Termini de resolució

El termini de resolució per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent. També es pot descarregar en la versió PDF i emplenar-lo manualment.

 • Full d’alta de creditors a l’Ajuntament de Castellbisbal

  Únicament si és una nova sol·licitud o mai havíeu rebut un ajut o pagament per part de l’Ajuntament de Castellbisbal

 • Copia del contracte de lloguer

  S’ha d’haver realitzat abans de la declaració de l’estat d’alarma

 • Còpia del rebut del Tribut Metropolità

  Corresponent a l’any 2019

 • Declaració responsable

  Signada per les dues parts, on es fa constar l’acord per aplicar una reducció de l’import del lloguer o bé l’aplicació de la moratòria en el seu pagament, en les condicions i els terminis establerts.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 02.11.2020 | 09:28