Ajuts econòmics al comerç, serveis i restauració de Castellbisbal i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert afectats per la Covid-19

Dimarts, 23 de juny de 2020 a les 00:00

Aquests ajuts econòmics estan adreçats al comerç, restauració i a persones treballadores autònomes amb centre de treball obert i amb seu social a Castellbisbal que, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma derivada del COVID-19, han hagut d’aturar la seva activitat econòmica o han patit una disminució d’un mínim del 50% dels seus ingressos respecte l’any anterior.

L’ajut està adreçat al finançament de despeses fixes associades a l’activitat econòmica durant el període de vigència de l’estat d’alarma: lloguers, quotes d’hipoteques, quotes de préstecs, tributs, serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...), costos laborals, serveis, subministraments i/o manteniments necessaris per reactivar l’activitat habitual.

La quantia dels ajuts és de:

 • 1.200 € per establiments que han tancat
 • 600 € per establiments amb una reducció del 50% en el volum d’operacions en un dels mesos afectats per l’estat d’alarma.

L’Ajuntament de Castellbisbal promou aquesta subvenció amb la finalitat de pal·liar l’afectació negativa que ha tingut sobre el teixit productiu la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març de 2020, adoptant diverses mesures i ajuts per tal  de reactivar el teixit comercial i de restauració i impulsar la promoció i dinamització d’aquest sector.

Servei responsable de la tramitació:

Promoció Econòmica

Quan es pot demanar?

Fins al 31 de gener de 2021

El procediment de concessió dels ajuts serà el de concurrència no competitiva. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, fins a esgotar el pressupost. 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Comerços, serveis, restauració i persones autònoms amb establiment comercial amb seu social i fiscal a Castellbisbal.

Requisits per accedir-hi

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Haver cessat la seva activitat econòmica.
 • Haver patit una reducció del 50% en el volum d’operacions en un dels mesos afectats per l’estat d’alarma, en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior.
 • Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma. 
 • Tenir un volum d’operacions no superior a 600.000 euros anuals (exercici anual anterior).

Cal mantenir l’activitat econòmica i el/s treballador/s durant sis mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Per a més informació consultar la Guia de tramitació dels ajuts i les bases de la convocatòria (modificades al novembre de 2020).

Termini de resolució

Es donarà resposta abans de dos mesos, des de la presentació de la sol·licitud

En aquest document t'expliquem, pas a pas, com fer la sol·licitud dels ajuts

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent. També es pot descarregar en la versió PDF i emplenar-lo manualment.

 • Full d’alta de creditors a l’Ajuntament de Castellbisbal

  Únicament si és una nova sol·licitud o mai havíeu rebut un ajut o pagament per part de l’Ajuntament de Castellbisbal

 • Declaració d’alta IAE o declaració censal
 • Declaració responsable

  Compliment com a persona beneficiària i compliment dels requisits del beneficiari

 • Memòria explicativa

  Presentar només en el moment de fer la justificació dels ajuts.

 • Factures i/o rebuts corresponents

  Presentar només en el moment de fer la justificació dels ajuts. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i la data de pagament. Aquesta llista ha d’estar acompanyada de les factures o dels documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor)

 • Memòria i justificació de despeses

Canals de tramitació:

 • Presencial

  L'opció de tramitació presencial és només per a casos excepcionals. Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores).

Darrera actualització: 30.12.2020 | 11:07