Acte de control inicial o periòdic per activitats classificades

D’acord amb l’Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental i de Prevenció i Seguretat en matèria d’Incendi per les activitats subjectes a  llicència ambiental és una obligació del titular sol·licitar a l’Ajuntament que efectuí les oportunes visites de comprovació (control inicial i/o periòdic). Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament que dugui a terme l'acte de control inicial o els controls periòdics de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

 • En el cas del control ambiental inicial, es realitza una vegada atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase d'engegada de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.
 • En el cas dels controls periòdics, aquests han d'efectuar-se cada sis anys, si no n'hi ha un altre de fixat a la llicència. Aquest termini es computa des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació prèvia davant l'Administració o des de l'última acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

Es troba inclòs en la taxa per la tramitació de la llicència

Quan es dona resposta?

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud en funció de la disponibilitat del servei.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir, però, els requisits que corresponguin en funció del tipus d'activitat o espectacle d'acord amb la normativa vigent.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de l'acte de control d'activitats classificades

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Certificat del tècnic director de l’execució del projecte

  El document ha d'acreditar l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions
  al projecte autoritzat i a la normativa d’incendis, si escau

 • Document del tècnic director de l’execució del projecte

  El document ha d'indicar durant quan de temps es realitzarà el
  funcionament en proves i les actuacions que cal dur a terme durant aquest període de proves, si escau

 • Còpia de l’acta de control inicial i les actes de control periòdic,

  En cas que sigui necessari

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 09.07.2019 | 12:51