Baixa en el padró municipal d'habitants

Dilluns, 29 de setembre de 2014 a les 11:57

Aquest tràmit permet la baixa en el padró municipal d'habitants a petició de la part interessada, es tracta d'un tràmit excepcional i d'urgència. Ordinàriament es realitza d'ofici per part de l'Ajuntament un cop notificat el nou empadronament (o defunció) per l'Institut Nacional d'Estadística.

La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per emigració a un altre municipi o per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme l'àmbit del Padró Municipal d'Habitants. L'Ajuntament pot efectuar baixes padronals d'ofici si detecta que hi ha persones empadronades en un domicili i realment no hi resideixen.

 

Quan es pot demanar?
Durant tot l'any

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits següents:

1. Ser major d'edat.
2. Justificar raons excepcionals i d'urgència.

Cal aportar:

 • Original del document d'identitat

  (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE

 • Volant d'alta al padró del municipi de destí
 • Certificat de defunció

  O bé diligència en el llibre de família.
  En el cas de sol·licitar el tràmit de baixa per defunció, el tràmit és de caràcter immediat.
  En el cas de baixes iniciades d'ofici per part de l'Ajuntament, el termini és de sis mesos.

 • Document de compareixença a les oficines municipals
 • Document d'alta del Consolat d'Espanya del país de destí

  el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE

 • Document original acreditatiu de l'habitatge

  Contracte de lloguer o l'últim rebut, o títol de propietat, sentència o escriptura d'usdefruit

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h. Als mesos de juliol i agost, de 8.30 a 14.00 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.09.2014 | 12:06