Canvi de titularitat d'una activitat recreativa

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:54

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament la transmissió de les llicències i dels efectes de les comunicacions dels establiments oberts al públic on s'exerceixen espectacles i activitats recreatives.

Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d'una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la llicència o comunicació.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. El canvi de titularitat dels establiments oberts al públic ha de ser comunicat pel transmitent i per l'adquirent en el termini d'un mes des de la formalització del canvi a l'òrgan administratiu competent, que l'ha d'inscriure en el Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

Gratuït

Quan es dona resposta?

El termini de resolució és de dos mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la comunicació, si no s'ha notificat que la transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç.  

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir els requisits següents:

 1. No es poden transmetre les llicències ni les autoritzacions que són objecte d'un procediment d'inspecció, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.
 2. No es poden transmetre les llicències ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència.
 3. En l'escrit on es comuniqui el canvi de titularitat s'ha d'acreditar la subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o l'autorització.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de canvi de titularitat d'una activitat recreativa

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Dades identificatives de les persones interessades

  DNI/NIE del titular actual i de la persona a qui aquesta transmet

 • Justificació de disposar de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions

  Només en cas d'actuar com a representant legal

 • Document en què es materialitza la transmissió

  El document pot ser públic o privat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:54