Cita per a la renovació o primera expedició del DNI

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 10:50

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l’autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (a l'equip mòbil de la Policia Nacional que es desplaci al municipi). Cal tenir en compte que el tràmit requereix dos desplaçaments: un per tramitar la petició i un altre per recollir el document.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Renovació, primera inscripció o pèrdua: 12 € (varia cada any); Modificació de dades sempre que el DNI no estigui caducat: Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Oficina d'assistència en matèria de registre - Oficina d'Atenció Ciutadana

Observacions:

En cas de modificació de dades, la data de caducitat es manté

Cal aportar:

 • Una fotografia del sol·licitant
 • Certificació literal de naixement per a DNI

  Expedida pel Registre Civil. Només per a la primera expedició de DNI

 • Certificat o volant d'empadronament

 • DNI del pare, mare o tutor legal

  En cas de menors d'edat

 • Certificat d'acreditació de residència

  Sempre que el domicili sigui a l'estranger. Expedit pel Consolat espanyol.

 • DNI anterior

  En cas de renovació

Canals de tramitació:

 • Presencial

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 02 25 (De dilluns a divendres, de 08.30 h a 14.30 h)

Darrera actualització: 01.12.2021 | 09:45