Declaració de béns i d'incompatibilitat dels càrrecs electes

Dimarts, 4 de juny de 2019 a les 11:21

L'alcalde/essa i les regidores i regidors de la Corporació Municipal, d’acord al que estableix l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en compliment de les obligacions com a càrrecs electes locals, han de presentar les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats al Registre d'Interessos de l’Ajuntament de Castellbisbal. Mitjançant aquest tràmit poden presentar tota la documentació.

Quan es pot realitzar?

Els càrrecs electes hi han de dipositar les respectives declaracions a l'inici del mandat i quan es produeixin variacions respecte a les declaracions inicials, així com al cessament o fi de mandat.

Servei responsable de la tramitació

Secretaria General

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La presentació d’aquests formularis és presencial i es du a terme davant el secretari/a municipal, prèvia sol·licitud de visita per telèfon al 93 772 02 25.

Darrera actualització: 04.06.2019 | 11:21