Inscripció a l'Escola de Música

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 16:37

Aquest tràmit permet fer la inscripció d'alumnes a l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 22

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:


Servei responsable:

Educació

Cal aportar:

 • Full de preinscripció general per a alumnes nous

  Cal presentar el document degudament emplenat i signat

 • Full de preinscripció per a les formacions obertes (per a alumnes nous)

  Cal presentar-lo degudament emplenat i signat

 • Full d'autorització de publicació d'imatges

  Cal presentar-lo degudament emplenat i signat

 • Dades bancàries

  Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o document on hi constin les dades bancàries

 • Original i fotocòpia del llibre de família

  En cas de voler gaudir dels descomptes per família monoparental o nombrosa

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Plaça de l'Església, 2. Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h.

Darrera actualització: 01.12.2021 | 08:15