LLICÈNCIA URBANÍSTICA. Tala de masses arbòries o vegetació arbustiva

Dijous, 21 de novembre de 2019 a les 00:00

Llicència urbanística per demanar la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació:

Patrimoni Urbà. Àrea d'Obres Privades

Quin cost té?

La taxa és l'establerta a l'Ordenança Fiscal número 6, que assenyala a l'article 6.1.g) que les llicències en cas de la tala de masses arbòries tenen un cost de 175 €. 

Cal tenir en compte que, segons l'article 7.5) de l'ordenança Fiscal número 6, la tala de masses arbòries subjectes a un pla de gestió forestal estan bonificades al 100% i, per tant, tenen un cost de 0,00 €.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de tala de masses arbòries o vegetació arbustiva

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Guia de documentació a aportar

  La guia de la documentació a aportar que es descriu és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar altra documentació complementària no especificada i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista de la proposta presentada i la revisió municipal.

  Tota la documentació tècnica (plànols, memòria i resta de documentació a aportar) ha d’estar signada pel promotor i tècnic de les obres ha d’estar signada digitalment, mitjançat certificat d’acreditació d’identitat, tant del tècnic com el del promotor o bé només pel tècnic aportant un document de delegació de la representació degudament signat per la propietat.
  Tota la documentació ha de ser en format digital PDF i els plànols a escala.
  La presentació per registre d’entrada exclusivament via telemàtica. A ser possible, cal que es concentri tota la documentació tècnica, en una sola entrada per registre d'entrada, a banda d'altres que pugui presentar el promotor.

  En cas de modificació del projecte per correcció de deficiències, és necessari aportar novament el projecte complert en PDF que substitueix l’anterior. No s’admet l’aportació parcial de documentació tècnica. Les correccions de les deficiències en el projecte o s’identifiquen amb marcadors específics en projecte en PDF o s’aporta un escrit que les identifiqui o localitzar-les i fàcilment a l’interior del projecte.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 15:09