Modificació/baixa en el cens municipal d'animals de companyia

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 12:50

Aquest tràmit permet modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi (canvi d'adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció).

És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o qui la representi (degudament autoritzada i acreditada)

Quan es dona resposta?

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Quin cost té?

Gratuït

Departament responsable de la tramitació:

Policia Local

Cal aportar:

  • Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili
  • Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal
  • DNI, passaport o NIE de la persona interessada

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia
  • Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Policia Local. Av. Pau Casals, 9. Dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

Darrera actualització: 19.04.2021 | 10:00