OBRES MENORS. Comunicació prèvia urbanística d'intervencions en edificis existents que no alterin la configuració arquitectònica

Divendres, 29 de novembre de 2019 a les 00:00

Comunicació prèvia urbanística d'obra menor sense autorització prèvia per demanar intervencions en edificis existents que no alterin la configuració arquitectònica ni tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades i parcial que afectin els elements objecte de protecció i afectin a superfície superior a 50m². 

Si afecten a la configuració arquitectònica, són llicència, independentment de la superfície d’actuació.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació:

Patrimoni Urbà. Àrea d'Obres Privades

Quin cost té?

La taxa és l'establerta a l'Ordenança Fiscal número 6, que assenyala a l'article 6.2.b) que la comunicació prèvia urbanística d'obra menor sense autorització prèvia per demanar intervencions en edificis existents que no alterin la configuració arquitectònica ni tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades i parcial que afectin els elements objecte de protecció i afectin a superfície superior a 50m² tenen un cost de 175 €. A més, a l'article 7.4) s'estableix una bonificació del 90% per adaptació en edificis existents que millorin accessibilitat.

L'impost és l'establert a l'Ordenança Fiscal número 3, que assenyala a l'article 7, que s'aplicarà un 4% de la base impossable de l'Annex (article 8.2). A més, a l'article 5.6) s'estableix una bonificació del 90% per adaptació en edificis existents que millorin accessibilitat.

Quan es dona resposta?

Segons l'article 187 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, les obres poden iniciar-se a partir de la presentació del tràmit de comunicació prèvia urbanística, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de comunicació prèvia urbanística d'intervencions en edificis existents que no alterin la configuració arquitectònica

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Guia de documentació a aportar

  La guia de la documentació a aportar que es descriu és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar altra documentació complementària no especificada i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista de la proposta presentada i la revisió municipal.

  Tota la documentació tècnica (plànols, memòria i resta de documentació a aportar) ha d’estar signada pel promotor i tècnic de les obres ha d’estar signada digitalment, mitjançat certificat d’acreditació d’identitat, tant del tècnic com el del promotor o bé només pel tècnic aportant un document de delegació de la representació degudament signat per la propietat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 15:17