Sol·licitud de la beca per als millors expedients de batxillerat

Dilluns, 1 de juliol de 2019 a les 14:41

Fins al 27 de setembre de 2019

Aquestes beques neixen amb la voluntat de donar reconeixement oficial als mèrits d’aquells joves que demostren una bona preparació en els estudis de batxillerat, promovent la continuació dels seus estudis, ja siguin universitaris o de cicle formatiu de grau superior.

Podeu consultar-ne aquí les bases completes de la convocatòria.

Quan es pot realitzar?

Per a la convocatòria 2019, les sol·licituds es poden presentar des de l'1 de juliol i fins al 27 de setembre de 2019 (a les 14.00 hores).

Servei responsable de la tramitació

Regidoria de Serveis a les Persones. Àrea de Joventut.

Quin cost té?

Gratuït

Import dels ajuts

Es concediran tres beques de 750, 500 i 250 euros, respectivament. Aquestes quantitats estan subjectes a les retencions fiscals corresponents.

Quan es dóna resposta:

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:

S'hi poden presentar els alumnes empadronats a Castellbisbal en data de 31 de desembre del 2018. Han de cursar 2n de Batxillerat en qualsevol centre públic, concertat o privat i tenir una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 8,50.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació requerida, s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

Darrera actualització: 13.09.2019 | 10:19