Sol·licitud d'emissió, revocació o renovació de l'identificador digital

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 10:29

Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital, el document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona física o jurídica, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Oficina d'assistència en matèria de registre - Oficina d'Atenció Ciutadana

Cal aportar:

  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona interessada

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 01.12.2021 | 09:54