Acces als documents i informació pública

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:00

Aquest tràmit permet la sol·licitud d'informació pública i l’accés als documents públics de l’Ajuntament de Castellbisbal. Amb aquest tràmit també es pot sol·licitar la consulta de documents amb valor històric i administratiu dipositats a l’Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
Qualsevol persona pot consultar els documents dipositats a l'arxiu. No obstant això, depenent del tipus de document, entre d'altres documents els que contenen dades de caràcter personal, que afectin a la inimitat i a l'honor, que vulneri el secret industrial.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

-    Consulta: gratuït.
-    Reproduccions: és d'aplicació l'Ordenança Fiscal número 18 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal.

Termini de resposta:

Termini màxim d'un mes. Depenent del volum i la complexitat de la documentació sol•licitada pot veure's ampliat fins a dos mesos. En aquest darrer cas es notificarà al sol·icitant. (article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Servei responsable:

Servei d'Arxiu i Gestió documental

Observacions:

Respecte la consulta de documents públics: els documents de l’arxiu són en general accessibles a tothom, no obstant certs expedients administratius i els seus documents poden tenir limitacions per a la seva consulta d’acord amb la legislació vigent en matèria de transparència i d’arxius i gestió de documents, a més de diversa legislació sectorial.

Per a la consulta de documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal podeu consultar la relació dels fons documentals de l’arxiu. Per a la consulta de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal dipositats a l’Arxiu Municipal es pot consultar l'inventari de documents de l'Ajuntament amb les descripcions dels grups de sèries . El catàleg de l’Arxiu Municipal es pot consultar al web d'Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya (seleccionant “Arxiu Municipal Castellbisbal” dins del desplegable “centre”). La migració d’assentaments al catàleg en línia està en fase de realització.

Per a la consulta de documents d’expedients en fase de tramitació o no transferits a l’Arxiu Municipal, podeu sol·licitar la seva consulta tot indicant el màxim de dades que permetin saber els documents que es vol consultar.

En referència a la reproducció de documents: en general qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents consultats, exceptuant aquells en els que hi hagi drets de propietat intel·lectual, l’accés als quals estigui limitat per la legislació vigent, per motius de conservació o per voluntat del dipositant en el cas de cessions de documents a l’Arxiu Municipal. Tot i que no és necessari justificar el motiu de la consulta, us recomanem que en cas de necessitar reproduccions ens indiqueu si és per motiu d’un tràmit de caràcter administratiu.
 

Cal aportar:

  • Imprès de sol·licitud

    Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar la sol·licitud de consulta i obtenció de reproduccions. Es pot obtenir i omplir presencialment al propi Servei d'Arxiu Municipal, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina omplint el formulari.

  • Compromís de confidencialitat

    En cas que un investigador vulgui accedir a documents exclosos de consulta

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La consulta presencial es farà amb hora concertada prèvia presentació de la sol·licitud de consulta mitjançant el tràmit electrònic o al Registre de l’Ajuntament. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 8.30 a 14:30 hores (accès abans de les 14.00 hores). En cas de dubte us podeu dirigir prèviament a l’Arxiu per telèfon o al correu electrònic: arxiu@castellbisbal.cat

Darrera actualització: 28.06.2022 | 18:09