Alta en el cens municipal d'animals de companyia

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 08:20

Aquest tràmit permet inscriure els animals de companyia que resideixen al municipi al cens d'animals.

Els propietaris han de dotar els seus animals de companyia d'un  sistema d'identificació. 
Identificar els animals de companyia és un requisit previ i obligatori per a qualsevol transacció.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

La inscripció dels animals de companyia al registre censal del municipi es realitzarà dins dels terminis següents:

 • Tres mesos des del naixement de l'animal
 • Trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades

Prèviament a la inscripció de l'animal cal haver-ne dut a terme la identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Servei responsable de la tramitació:

Policia Local

Quin cost té?

Gratuït

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia

  Hi han de constar les dades següents: espècie i raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació (número de microxip), domicili habitual de l'animal.

 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor
 • Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal
 • Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa

  Per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos d'assistència, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual

 • Fotografia del gos en format JPG

  O bé presentar-se directament amb el gos a les Oficines de la Policia Local als efectes d'efectuar-li una fotografia

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de la Policia Local de Castellbisbal, situades a la planta -1 de l'edifici de l'Ajuntament de l'avinguda Pau Casals, 9

Darrera actualització: 08.10.2020 | 08:41