Autorització sanitària de funcionament per a piscines d'ús públic

Dimarts, 30 de setembre de 2014 a les 18:22

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària que es requereix legalment en els expedients de construcció i reforma de piscines d'ús públic, tant de titularitat pública com privada, que s'iniciïn al terme municipal.

Segons la normativa aplicable, s'entén per piscina d'ús públic aquella la utilització de la qual està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així com tota piscina que no sigui d’ús particular.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits:
Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries de les piscines d'ús públic.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI/NIE o NIF o bé dades i autorització de la persona que la representi

 • Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments.

  La memòria ha d'incloure, com a mínim, la documentació següent:
  a) Descripció detallada de les instal·lacions on es faci constar expressament el sistema de tractament de l’aigua.
  b) Informe sobre la previsió d’aforament màxim.
  c) Descripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst.
  d) Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i dels sistemes d’autocontrol que s’aplicaran per garantir la seguretat de les persones usuàries.
  e) Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per posar-les en coneixement de les persones usuàries.

Canals de tramitació:

 • Presencial

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 00 55 (De dilluns a divendres, de 8.15 a 14.00 hores. Dimarts i dijous, de 16.00 a 18.45 hores)

Darrera actualització: 22.07.2020 | 08:19