Autorització sanitària de funcionament per a piscines d'ús públic

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 10:05

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització sanitària que es requereix legalment en els expedients de construcció i reforma de piscines d'ús públic, tant de titularitat pública com privada, que s'iniciïn al terme municipal.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o qui la representi, degudament identificada i acreditada

Quan es dona resposta?

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Quin cost té?

Gratuït

Departament responsable de la tramitació:

Departament de Sanitat i Salut Pública

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI/NIE o NIF o bé dades i autorització de la persona que la representi

 • Memòria descriptiva de l’activitat, inclosa la descripció de les dependències i els equipaments.

  La memòria ha d'incloure, com a mínim, la documentació següent:
  a) Descripció detallada de les instal·lacions on es faci constar expressament el sistema de tractament de l’aigua.
  b) Informe sobre la previsió d’aforament màxim.
  c) Descripció del servei de salvament i socorrisme d’acord amb l’aforament previst.
  d) Descripció de tots els punts i activitats generadors o possibles generadors de risc, i dels sistemes d’autocontrol que s’aplicaran per garantir la seguretat de les persones usuàries.
  e) Proposta de normes de règim intern i indicació dels mitjans que s’utilitzaran per posar-les en coneixement de les persones usuàries.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  OAC Can Margarit. C. Major, 103. Horari: dilluns a divendres, de 08.00 a 14.30 h; dimarts i dimecres, de 16.00 a 18.00 h; juliol i agost, només matins.

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 00 55 (dilluns a divendres, de 08.00 a 14.30 h; dimarts i dimecres, de 16.00 a 18.00 h; juliol i agost, només matins)

Darrera actualització: 12.08.2020 | 10:04